IPB

Bine ai venit vizitatorule. Te rugam sa alegi una din optiunile de mai jos:
( AUTENTIFICARE | INREGISTRARE )

 
Reply to this topicStart new topic
> MICROSOFT WORD
ice
mesaj Dec 16 2008, 05:30 PM
Trimis la #1


Advanced Member
***

Grup: Helper
Postari: 159
Inregistrat pe: 16-December 08
Membrul Nr.: 2Programul Microsoft Word XP este conţinut în pachetul Microsoft Office şi este un editor de texte profesional cu importante facilităţi de lucru cu tabele, figuri, imagini, etc.
Lansarea în execuţie a programului Word se face cu opţiunea Microsoft Word din submeniul Programs al meniului Start sau cu ajutorul unei scurtături de pe Desktop (dacă există). De asemenea programul Word este încărcat la deschiderea oricărui document Word – adică fişier cu extensia doc.
Fereastra programului Word este asemănătoare cu celelalte din Windows, dar prezintă mai multe bare de instrumente pe categorii, unele aşezate în partea de jos, deasupra barei de stare. De asemenea există şi două rigle, una orizontală sus şi una verticală în stânga. Ele sunt folosite pentru urmărirea aranjării textului, stabilirea marginilor paginii şi a paragrafelor (aliniate).
OPERAŢII CU FIŞIERE DOCUMENT

Fişierele cu extensia doc sunt asociate programului Microsoft Word şi operaţiile cu ele se realizează din meniul Fişier (File). Operaţiile cu fişiere document sunt:
1. Crearea unui nou document – se face cu opţiunea Nou (New) din acest meniu sau cu butonul din bara de instrumente sau cu scurtătura Ctrl+N.
2. Deschiderea unui document salvat pe disc – se face cu opţiunea Deschidere (Open) sau cu butonul sau cu combinaţia de taste Ctrl+O. Se deschide o casetă de dialog în care putem alege documentul dorit dintr-o listă.
3. Închiderea documentului fără a închide programul Word se face cu opţiunea Închide sau cu butonul de închideri a ferestrei document (nu a ferestrei Word).
4. Salvarea documentului pe disc – se face cu opţiunea Salvare (Save) sau Salvare ca (Save As) sau cu butonul sau cu scurtătura Ctrl+S. La prima salvare a unui document sau dacă folosim Salvare ca se deschide o casetă de dialog în care putem alege numele şi locul de salvare a documentului. De asemenea, tot aici se poate proteja documentul cu o parolă prin opţiunea Opţiuni de securitate (Security Options) a meniului Instrumente (Tools) (din caseta de dialog Salvare ca).
OPERAŢII DE EDITARE

Toate operaţiile care presupun modificarea conţinutului unui document poartă numele generic de operaţii de editare. Cele mai importante operaţii de editare sau legare de aceasta sunt:

1. Introducerea textului
Introducerea (scrierea) textului se face caracter cu caracter de la tastatură. În momentul apăsării unei taste alfanumerice (literă, cifră sau simbol special) caracterul asociat o să apară imediat după cursorul de scriere (bară verticală ce apare şi dispare la intervale scurte de timp) care se deplasează cu o poziţie spre dreapta.
Există taste speciale folosite la introducerea textului. Cele mai importante sunt:
• Delete – şterge caracterul din dreapta cursorului
• Back Space – şterge caracterul din stânga cursorului şi îl mută cu o poziţie la stânga
• Enter – încheie rândul curent, creează unul nou şi mută cursorul la începutul acestuia
• Caps Lock – este un comutator litere mici – litere mari
• Shift – inversează efectul lui Caps Lock sau e folosit pentru a introduce caracterele din partea de sus a unor taste

2. Deplasarea cursorului în text şi derularea documentului
Deplasarea cursorului de scriere într-un document se realizează cu tastele de deplasare (săgeţi, Home, End, Page Up şi Page Down) sau cu click în locul dorit. Home deplasează cursorul la începutul rândului, End la sfârşit, etc. Există şi combinaţii de taste: Ctrl+Home duce cursorul la începutul documentului, iar Ctrl+End la sfârşitul acestuia.
Derularea documentului se poate face cu ajutorul barelor de derulare acţionând butoanele săgeţi de la capete cu click stânga sau cursoarele mobile cu „drag and drop” sau deplasând cursorul în text. Derularea cu ajutorul barelor de derulare nu deplasează cursorul în text.

3. Operaţii de căutare şi înlocuire
Programul Word permite căutarea unui text (cuvânt) şi eventual înlocuirea lui cu un altul. Aceste operaţii se realizează în caseta de dialog Găsire şi înlocuire (Find and Replace) care se deschide cu opţiunea Găsire (Find) sau Înlocuire (Replace) din meniul Editare (Edit)

Ea este o casetă de dialog cu o secţiune pentru căutare şi una pentru căutare şi înlocuire. În ele se precizează textul căutat şi cu ce să se înlocuiască, precum şi opţiunile de căutare (doar cuvinte întregi, diferenţierea sau nediferenţierea literelor mici de cele mari, etc). Căutarea se lansează cu butonul Următorul găsit (Find Next), iar înlocuirea cu (Replace) sau (Replace All)
De asemenea se poate preciza partea din document în care să se facă aceste operaţii: în tot documentul, de la poziţia curentă în sus sau în jos.

4. Selectarea blocurilor de text
Selectarea unei zone de text (bloc) se poate face în mai multe moduri, cele mai des folosite fiind următoarele:
 Un cuvânt de selectează cu dublu click pe el
 O frază se selectează cu Ctrl+clik pe ea
 Un paragraf se selectează cu triplu click
 O linie se selectează cu click în zona de selecţie din stânga ei (unde săgeata mouse-ului se inversează)
 O zonă oarecare de text se selectează cu „drag and drop” de la începutul la sfârşitul ei sau invers
 Tot documentul se selectează cu Ctrl+A sau cu Ctrl+click în zona de selecţie din stânga
 O zonă dreptunghiulară de text se selectează cu Alt+„drag and drop”

5. Copierea şi mutarea blocurilor de text

Copierea şi mutarea blocurilor de text se face asemănător cu copierea şi mutarea fişierelor în Windows XP şi presupun parcurgerea a patru paşi.
Ambele operaţii se fac folosind o zonă specială (rezervată) de memorie numită Clipboard.
Copierea se face astfel:
1. – selectăm textul dorit
2. – alegem opţiunea Copiere (Copy) din meniul Editare (Edit) sau din meniul de context, sau utilizăm combinaţia de taste Ctrl+C
3. – selectăm cu click stânga locul unde vrem să copiem textul
4. – alegem opţiunea Lipire (Paste) din meniul Editare (Edit) sau din meniul de context, sau utilizăm combinaţia de taste Ctrl+V
Pentru mutare pacul 2 se modifică astfel:
2. – alegem opţiunea Decupare (Cut) din meniul Editare (Edit) sau din meniul de context, sau utilizăm combinaţia de taste Ctrl+X
6. Anularea şi reluarea unei operaţii de editare
Anularea ultimei operaţii efectuate se face cu opţiunea Anulare (Undo) din meniul Editare (Edit) sau cu butonul din bara de instrumente sau cu scurtătura Ctrl+Z. Anulare se face pentru repararea textului în cazul unor greşeli. Se pot anula în ordine inversă mai multe astfel de operaţii, dar e bine ca anularea să fie făcută imediat după ce am greşit ceva, altfel putând să apară imposibilitatea reluării pentru reparare.
Reluarea (repetarea) unei operaţii (anulate) se face cu opţiunea Repetare (Repeat) din acelaşi meniu sau cu butonul sau cu scurtătura Ctrl+Y.

7 . Inserarea de obiecte într-un document
Editorul de texte Word permite şi inserarea de obiecte non-textuale, cum ar fi imaginile, tabelele, figuri, formule, etc. Operaţiile de introducere se obiecte se realizează din meniul Inserare (Insert).
• Data şi ora se inserează cu opţiunea Data şi ora (Date and Time) din meniul Inserare (Insert). Se deschide o casetă de dialog în care putem alege formatul pentru dată şi oră şi dacă să se facă ajustare automată.
• Numerele de pagină se inserează cu opţiunea Numere de pagină (Page Numbers). În caseta de dialog ce se deschise putem alege locul unde să punem numerele (sus / jos / stânga / dreapta) şi modul de numerotare (numere, litere, numere romane, etc).
• Simbolurile (matematice, financiare, din alfabetul grecesc) se inserează cu opţiunea Simbol (Symbol) care deschide o casetă de dialog cu o listă din care putem alege şi insera simbolul dorit. Pentru simbolurile des utilizate se pot crea scurtături de la tastatură cu butonul (Shortcut Key), tastând noua scurtătură (fără a alege din cele folosite deja de Word) şi apoi cu butonul (Assign).
• Notele de subsol se introduc cu opţiunea Notă de subsol (Footnote) din submeniul Referinţă (Reference) al meniului Inserare (Insert).
• Imaginile se introduc din submeniul Imagine (Picture) care are mai multe opţiuni: pentru desene realizate pe baza unor figuri de bază (Autoshapes), pentru imagini salvate pe disc (From File), imagini conţinute în galeriile Clip Art , diagrame (Chart) sau texte scrise în diferite forme şi culori (Wordart). Categoria (Autoshapes) este foarte importantă pentru că e mecanismul de desenare al programului Word. Desenele se realizează din forme se bază grupate pe categorii:

În aceste desene se poate introduce un text cu opţiunea (Add Text) din meniul de context. Este uşoară schimbarea culorii de umplere, de desenare a liniilor sau de scrierea textului sau realizarea de efecte de umbrire.


FORMATAREA DOCUMENTULUI

Alături de editarea documentului, o altă operaţie importantă este formatarea acestuia . A formata un document înseamnă a schimba caracteristicile părţilor sale (pagini, caractere, paragrafe) pentru a-l face mai plăcut, mai uşor de citit precum şi pentru a îndeplini anumite standarde (pentru tipărire, de exemplu).
Într-un document se pot formata paginile, caracterele, paragrafele, marcajele şi numerotările
1. Formatarea paginilor
Formatarea paginilor se referă la stabilirea dimensiunilor foii (paginii fizice) şi ale paginii utile. Se face cu opţiunea Iniţializare pagină (Page Setup) din meniul Fişier (File). Aceasta deschide o casetă de dialog cu trei secţiuni.

• Margini (Margins) care stabileşte dimensiunile paginii utile prin precizarea dimensiunilor celor patru margini ale foii care rămân neutilizate. Se alege orientarea acesteia – orizontală Tip vedere (Landscape) sau verticală Tip portret (Portrait). Dimensiunile marginilor se pot stabili şi cu rigla (Ruler).
• Hârtie (Paper) care stabileşte dimensiunile foii şi modul de manevrare a paginilor la imprimantă (în principal Automatic sau Manual).. Există o serie de dimensiuni standard de unde putem alege dimensiunea dorită (Letter, A4, A3, etc).
• Aspect (Layout) care indică organizarea textului, a antetului (Header) şi a subsolului (Footer) şi alegerea de borduri pentru pagini.
2. Formatarea caracterelor
Formatarea caracterelor se face cu opţiunea Font (Font) din meniul Format (Format). Aceasta deschide o casetă de dialog în care putem alege următoarele proprietăţi ale caracterelor:
• Setul de caractere – fontul (Font) care stabileşte forma caracterelor. Putem alege din sute de astfel de fonturi. Cele mai folosite sunt Times New Roman şi Arial
• Stilul – Stil Font – care poate fi normal (Regular), îngroşat (Bold), înclinat (Italic) şi îngroşat - înclinat (Bold Italic)
• Dimensiunea (Size) – între 8 şi 72 (dar se poate scrie şi o altă mărime)
• Culoarea caracterelor – Coloare Font (Font Color)
• Modul de subliniere – Stil subliniere (Underline Style)
• Culoarea liniei de subliniere – Culoare de subliniere (Underline Color), dacă am ales un mod de subliniere
• Efecte (Effects) cum ar fi: tăierea cu o linie orizontală (Strikethrough), scrierea cu indici (Subscript) sau cu exponenţi (Superscript), umbre pentru caractere (Shadow), etc
• Distanţa dintre caractere – Spaţiere caractere (Character Spacing)
• Animaţii ale textului – Efecte text (Text Effects)

Cele mai importante caracteristici se pot alege şi din bara de formatare din bara de instrumente
3. Formatarea paragrafelor
Formatarea paragrafelor se referă la modul de aliniere a textului şi la aliniate. Se face cu opţiunea Paragraf (Paragraph) din meniul Font sau mai simplu, din bara de formatare folosind butoanele, corespunzătoare celor 4 moduri de aliniere (la stânga, la dreapta, la centru şi la stânga şi dreapta).
Tot de formatarea paragrafelor ţine şi stabilirea indentului (distanţa ce se lasă spre dreapta când începem un aliniat nou). Aceasta se face cu butoanele sau cu marcajele din partea stângă a riglei.
Toate acestea se pot realiza în caseta de dialog deschisă cu opţiunea Paragraf (Paragraph) în care aceste mărimi sunt exprimate numeric, nu intuitiv ca mai sus.

LUCRUL CU TABELE

Pe lângă texte şi imagini în Word se pot prelucra şi tabele. Operaţiile cu tabele se execută cu opţiunile meniului Tabel (Table) sau ale meniului contextual dintr-un tabel.
Crearea unui tabel se face cu butonul sau cu opţiunea Tabel (Table) a submeniului Inserare (Insert) din meniul Tabel (Table). Imediat apoi se aleg numărul de linii şi numărul de coloane a tabelului.
Un tabel este format din celule în care se poate scrie un text. Partea de editare a textului şi cea de formatare (caractere, paragrafe, marcaje şi numerotări) sunt identice cu cele din restul documentului. Trecerea dintr-o celulă în următoarea se face cu tasta Tab sau cu click.
Însă, pe lângă aceste operaţii, într-un tabel există şi multe altele. Principalele operaţii se referă la lucrul cu celule şi sunt următoarele:
• Selectarea celulelor se face cu click în partea stângă a celulei (există o mică zonă în care cursorul mouse-ului se colorează negru). Selectarea unui rând întreg se face cu click în stânga lui, iar selectarea unei coloane cu click deasupra ei.
• Inserarea de rânduri sau coloane în poziţia curentă se face cu opţiunile submeniului Inserare (Insert). Pentru a insera coloane e necesară selectarea coloanei înaintea căreia dorim să înserăm o alta. Dacă dăm Tab pe ultima celulă, automat se adaugă un rând nou la tabel.
• Împărţirea unei celule (sau a mai multor celule selectate) se face cu opţiunea Scindare celule (Split Cells) din care se alege în câte linii şi coloane să se împartă celula (celulele)
• Unirea mai multor celule selectate se face cu opţiunea Îmbinare celule (Merge Cells).
• Ştergerea unei celule, a unui rând sau a unei coloane (nu doar ştergerea textului din ele) se face cu opţiuni din meniul Ştergere (Delete).
• Redimensionarea unor celule se face cu „drag and drop” pe bordurile acestora.
• Alinierea textului dintr-o celulă se face cu opţiunea (Cell Alignment) din meniul de context.
• Schimbarea direcţiei textului se face cu opţiunea (Text Direction) din meniul de context sau din meniul Formatare (Format).
• Modificarea bordurilor şi a culorilor celulelor se face cu opţiunea Borduri şi umbrire (Borders an Shading) din meniul de context sau din meniul Formatare (Format). Ea deschide o casetă de dialog cu trei secţiuni. În prima, Borduri (Borders) putem alege tipul, grosimea, culoarea şi bordurile celulelor. A doua se refera la bordurile paginii, iar în a treia, Umbrire (Shading), alegem culoarea celulei şi modul de umplere

• Ordonarea celulelor selectate se face cu opţiunea Sortare (Sort) care deschide o casetă de dialog în care alegem coloanele (cel mult trei) după care să se facă ordonarea, cum să se ordoneze – crescător sau descrescător precum şi alfabetic sau numeric.
• Dacă dorim ca rândul de titlu să se repete pe fiecare pagină alegem opţiunea Repetare rânduri titlu (Heading Row Repeat) din meniul Tabel (Table).


VIZUALIZAREA PAGINILOR ŞI TIPĂRIREA DOCUMENTULUI

Vizualizarea documentului
În Word documentul poate fi afişat în mai multe moduri şi mărimi. Alegerea modului fi afişare a paginilor se face din meniul Vizualizarea (View). Se preferă modul Aspect pagină imprimantă (Print Layout) pentru că afişează şi rigla şi formatările paginilor şi ale paragrafelor se fac mai uşor şi sunt imediat vizibile.
Mărimea (scara) la care se afişează documentul se alege din bara de instrumente cu butonul sau din meniul Vizualizare (View) cu opţiunea Panoramare (Zoom).
Tot din meniul Vizualizare (View) avem acces la antet şi subsol cu opţiunea Antet şi Subsol (Header and Footer). Antetul şi subsolul sunt partea de sus a paginilor, respectiv cea de jos în care putem introduce informaţii care să apară pe fiecare pagină (numerele de pagină, numele autorului, titlu, editura, etc). Ieşirea din antet şi subsol se face cu aceeaşi opţiune. Intrarea în antet şi subsol se poate face cu dublu clic pe acestea, iar ieşirea cu dublu click pe restul textului din pagină.

Tipărirea documentului
Tipărirea documentului poate fi făcută direct cu butonul care tipăreşte o copie a întregului document, dar e mai bine să se parcurgă următorii trei paşi:
1. Previzualizarea documentului aşa cum va fi tipărit se face cu opţiunea Examinare înaintea imprimării (Print Preview) din meniul Fişier (File) sau cu butonul . Este afişat documentul şi se pot urmări uşor formatările pentru că se pot afişa mai multe pagini mici alăturare.
2. Stabilirea opţiunilor de tipărire se face cu opţiunea Imprimare (Print) din meniul Fişier (File). Se deschide o casetă de dialog în care putem alege imprimanta la care să tipărim şi proprietăţile acesteia (dimensiunea foii, calitate, culori – în funcţie de fiecare imprimantă), paginile dorite (eventual pare / impare) şi numărul de copii.
3. Lansarea tipăririi cu opţiunile stabilite anterior se face cu butonul Ok din caseta de dialog Imprimare (Print) deschisă anterior.


1. Corectarea textului
Editarea unui document e bine să înceapă cu alegerea limbii în care se scrie documentul. Acest lucru se face cu opţiunea Limbă (Language) din meniul Instrumente (Tools). Programul Word activează în acest fel dicţionarul limbii alese pentru a putea identifica cuvintele scrise greşit.
În caseta de dialog deschisă cu opţiunea Opţiuni (Options) din acelaşi meniu putem activa verificarea continuă a textului care duce la sublinierea cuvintelor greşite. Astfel putem verifica şi corecta uşor documentul.
O altă modalitate de corectare a textului este folosind opţiunea Corectare ortografică şi gramaticală (Spelling and Grammar) din meniul Instrumente (Tools) sau cu butonul . Aceasta caută cuvintele greşite şi permite corectarea lor sau introducerea lor în dicţionar pentru a nu mai fi semnalate ca greşite. De asemenea, se sugerează şi corectarea cuvântului cu cuvinte asemănătoare.

2. Generarea automată a cuprinsului documentului
Generarea automată a cuprinsului unui document se face cu opţiunea (Index and Tables) din submeniul Referinţă (Refrences) al meniu Inserare (Insert). Se alege secţiunea (Table of Contents).
Acest lucru e posibil doar dacă titlurilor de capitole, subcapitole, etc pe care vrem să la avem în cuprins le-am ataşat câte un marcaj (Heading) din partea stângă a barei de formatare.Capitolele principale vor avea Heading 1, subcapitolele Heading 2 , şi aşa mai departe pentru toate părţile care vrem să apară în cuprins.

3. Documente tipizate (scrisori tip)
Documentele tipizate se creează alegând tipul dorit din caseta deschisă în partea dreaptă a documentului de opţiunea Nou (New) din meniul Fişier (File). Alegem (General Templates) şi ni se deschide o casetă de dialog cu diferite tipuri de scrisori tip şi vrăjitori (Wizards) pentru realizarea acestora.

4. Adăugarea de instrumente în bara de instrumente
Adăugarea de noi butoane în bara de instrumente se face din caseta deschisă cu opţiunea Particularizare (Customize) a meniului Instrumente (Tools). Din secţiunea Comenzi (Commands) alegem meniul din care luăm comanda şi cu „drag and drop” copiem butonul corespunzător în dara de instrumente.
5. Alte butoane des utilizate
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 RSS Versiunea Lo-Fi Astazi este: 17th June 2018 - 10:22 PM